Máy tự động lật gạch PD


Máy tự động lật gạch PD
Tham số kỹ thuật
 
Loại máy
Khoảng cách con lăn (mm)
Lý thuyết về độ rộng phôi gạch đi qua
Quy cách thích hợp (độ dài)
Phôi gạch lớn nhất (độ dày)
Công suất lắp máy (kW)
Kích thước bên ngoài
Tổng trọng lượng
A
B
C
D
PD130
71
1300
500
20
3.10
3800*2250*1450
1100
3600
1600
529
2250
PD155
71
1550
600
20
3.28
3650*2522*1450
1200
3650
1600
671
2500
PD170
75
1700
600
20
3710*2660*1550
1220
3710
1760
707
2660
80
1700
800
20
3960*2660*1550
1250
3860
1980
912
2660
PD175
80
1750
1000
20
4020*2710*1550
1250
4020
2080
1100
2710
PD190
80
1900
1000
20
4350*2860*1550
1300
4350
2080
1100
2880