Hệ thống dải liệu 1 lần kiểu BP


Hệ thống dải liệu 1 lần kiểu BP
Giới thiệu về thiết bị

Hệ thống dải liệu 1 lần kiểu BP sử dụng biến tần khống chế, sử dụng nguyên lý dải liệu dây chuyền của truyền động dây đai răng cùng với đồng bộ máy ép gạch tự động, thích hợp với dải liệu cho gạch ốp lát chất lượng cao. Đặc điểm chính của hệ thống dải liệu kiểu BP là: Sử dụng phối hợp 2 chuyển động trước sau và chuyển động trái phải, thông qua phễu dải liệu kiểu chặn dải liệu và sàng gạt liệu làm cho bọt liệu được dải đều hơn trong sàng gạt liệu, rồi thông qua cơ cấu đẩy liệu tuyến tính để đẩy bột liệu đều mịn vào hốc khuôn trong máy ép, và do gạt liệu qua nhiều khâu điều chỉnh biến tốc làm cho bột liệu đều, chất lượng ổn định. Hệ thống sử dụng điều khiển PLC độc lập và thao tác độc lập, nên đã tăng cường được tính vận hành ổn định và thao tác thuận tiện dễ dàng cho hệ thống.

Miêu tả đặc điểm
  • Truyền động dây đai răng.
  • 5 cấp điều chỉnh tốc độ.
  • Phễu dải liệu kiểu chặn dải liệu di chuyển.
  • Thùng dải liệu dải liệu di chuyển.

Điều khiển độc lập và hệ thống thao tác.

Bài viết khác