Dây chuyền sản xuất mài cạnh đảo góc LBM


Dây chuyền sản xuất mài cạnh đảo góc LBM
Dây chuyền mài cạnh đảo góc LBM được tổ hợp thành từ kết cấu của chuyền kết nối, máy mài cạnh đảo góc, chuyền chuyển hướng, quạt gió và chuyền phân loại. Máy mài cạnh đảo góc là kiểu áp đai: Theo những đầu mài cạnh khác nhau là kiểu dạng đĩa và kiểu cắt thẳng cùng với tổ hợp của kiểu dạng đĩa với kiểu cắt thẳng.
Kiểu cắt hỗn hợp: Người sử dụng có thể căn cứ theo đặc tính riêng của từng loại gạch để lựa chọn.
 
Tham số kỹ thuật
 
Loại máy
Số lượng đầu mài (chiếc)
Số lượng đầu mài đảo góc
Chiều rộng làm việc (mm)
Công suất đầu mài (km)
Công suất chuyển động (kW)
Tốc độ chuyển động (m/min)
Làm lạnh nước
Tổng công suất (kW)
Kích thước bên ngoài (m)
Tổng trọng lượng (T)
Mã máy
Mã số
Hình đĩa (chiếc)
Cắt thẳng (chiếc)
650/24+4
MBD
24
 
4
300-600
4
4
8-24
·         
112.07
8.8*2.1*1.7
10.5
650/28+4
MBD
28
 
4
300-600
4
4
8-24
·         
128.67
10*2.1*1.7
11.5
650/28+8
MBD
28
 
8
300-600
4
4
6-18
·         
134.67
10.6*2.1*1.7
12.5
650/32+4
MBD
32
 
4
300-600
4
4
8-24
·         
12.5
10.6*2.1*1.7
12.5
1000/24+4
MBD
24
 
4
500-1000
4
4
8-24
·         
118.37
8.8*2.4*1.7
11
1000/28+4
MBD
28
 
4
500-1000
4
4
8-24
·         
134.37
10*2.4*1.7
12.0
1000/32+4
MBD
32
 
4
500-1000
4
4
8-24
·         
140.37
10.6*2.4*1.7
13.0
1200/28+4
MBD
28
 
4
600-1200
4
4
6-18
·         
134.37
8*2.6*1.7
12.5
1200/32+4
MBD
32
 
4
600-1200
4
4
6-18
·         
140.37
11*2.6*1.7
13.5

Bài viết khác