News


Hạt nhựa có chứa chất tự hủy sinh học

Hạt nhựa có chứa chất tự hủy sinh học

Sự phát triển của ngành nhựa cũng như sản xuất màng pe tại Việt Nam cũng như toàn thế giới đã làm cho nguồn nguyên liệu nhựa khan hiếm. Việc tìm ra loại nguyên liệu mới là vô cùng cần thiết. Đây là một loại nguyên liệu nhựa mới với thành phần tinh bột khoai mì (chiếm trên 30%wt).

Màng pe là gì?

Màng pe là gì?

Màng pe là gì? Ứng dụng màng pe như thế nào trong công nghiệp? Quy trình sản xuất màng pe ra sao?

Nhựa - Phát minh của thời đại

Nhựa - Phát minh của thời đại

Nhựa được ứng dụng để sản xuất màng pe, dây đai nhựa pp và các loại vật dụng vô cùng hữu dụng trong đời sống hàng ngày.