Lapdao Company Co.,Ltd

Km 17 Vĩnh Yên - Việt trì, cụm CN Hợp Thịnh, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
Tel: 02113.712.518
Fax: 02113.712.519