About Lap Dao


About Lap Dao

Lac Dao Plastic Wire Belt Nilon Wire is used for packing goods such as: Steel, Wood, Ceramic, Ceramic, Used commonly in Steel, Steel, Stone, Shipbuilding .... and other commodities.

  • 05/04/2015Hạt nhựa có chứa chất tự hủy sinh họcSự phát triển của ngành nhựa cũng như sản xuất màng pe tại Việt Nam cũng như toàn thế giới đã làm cho nguồn nguyên liệu nhựa khan hiếm. Việc tìm ra loại nguyên liệu mới là vô cùng cần thiết. Đây là một loại nguyên liệu nhựa mới với thành phần tinh bột khoai mì (chiếm trên 30%wt).